Коефіцієнт Суворої Ліквідності

фінансовий коефіцієнт, що характеризує частку найбільш ліквідних активів в короткостроковій кредиторської заборгованості. К. с. л. обчислюється як відношення суми грошових коштів, легко реалізованих цінних паперів і дебіторської заборгованості до короткострокової кредиторської заборгованості.

Словник бізнес-термінів. Академік. ру. 2001.