ВІДОМІСТЬ ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ

Обліковий регістр, призначений для систематизації даних, що містяться в первинних документах. Ці дані загальними підсумками записуються по рахунках обліку. Допоміжна відомість сприяє поліпшенню і спрощення обліку, скорочує кількість облікових записів. Ці відомості називають також накопичувальними. Особливо широко застосовуються допоміжні відомості при журнально-ордерній формі обліку, де вони часто є одночасно регістрами аналітичного обліку. Допоміжними відомостями є: відомість (№ 1) за дебетом рахунка "Каса"; відомість (№ 2) за дебетом рахунка "Розрахунковий рахунок"; відомість руху матеріальних цінностей в грошовому вираженні (№ 10); відомість руху матеріальних цінностей по цехам (№ 11); накопичувальна відомість синтетичного обліку матеріалів (типова форма № 43); витрати по цехах основного і допоміжного виробництва (відомість № 12); витрати по капітальних вкладеннях (відомість № 18)

Словник бізнес-термінів. Академік. ру. 2001.