Підсумований облік робочого часу.

В організаціях або при виконанні окремих видів робіт, де за умовами виробництва (роботи ) не може бути дотримана встановлена ​​для даної категорії працівників щоденна або щотижнева тривалість робочого часу, допускається запровадження підсумованого обліку робочого часу з тим, щоб тривалість робочого часу з а обліковий період (місяць, квартал і інші) не перевищувала нормального числа робочих годин. Обліковий період не може перевищувати одного року.
Порядок введення підсумованого обліку робочого часу встановлюється правилами внутрішнього трудового розпорядку організації.

Словник бізнес-термінів. Академік. ру. 2001.