Надлишок Для Виробника

(producer surplus) Різниця між ринковою ціною і ціною, по якій виробники бажали б продати свої товари. Поняття, аналогічне поняттю "надлишок для споживача". Надлишок для виробника максимизируется в умовах досконалої конкуренції (perfect competition). Є ще одним способом докази виникнення оптимальності по Парето (Pareto optimality) в умовах досконалої конкуренції.

Бізнес. Тлумачний словник. - М.: "ИНФРА-М", Видавництво "Всесвіт". Грехем Бетс, Баррі Брайндлі, С. Вільямс та ін. Загальна редакція: д. Е. н. Осадча І. М.. 1998.