ЦІЛЬОВА АУДИТОРІЯ

1) частину аудиторії, об'єднана спільними демографічними характеристиками і культурними смаками, на яку розраховують творці товарів і послуг; 2) термін, який використовується в маркетингу або рекламі для позначення групи людей, об'єднаних спільними ознаками, або певна заради якої-небудь мети або завдання. Під загальними ознаками можуть розумітися будь-які характеристики, необхідні організаторам (наприклад, працюючі заміжні жінки від 25 до 35 років, що носять окуляри); 3) У рекламі цільовою аудиторією, називають групу осіб, на яку спрямоване рекламне повідомлення і рекламні заходи. Основна і найбільш важлива для рекламодавця категорія одержувачів рекламного звернення. Переважна більшість цільової групи або аудиторії - потенційні покупці рекламованого товару; 4) Ще однією характеристикою цільової групи може служити число осіб, виражене в тисячах або в процентах від вибірки (загальної кількості), що бачили рекламу або маркетингову інформацію хоча б один раз. 5) При проведенні соціологічних опитувань також може бути визначена і сформована цільова група або аудиторія

Словник бізнес-термінів. Академік. ру. 2001.