ЦІЛЬОВА СУБСИДІЯ

(grant-in-aid) субсидія, яку надає центральним урядом місцевій владі для фінансування конкретного виду послуг, крім субсидій фондам податкових надходжень місцевих органів влади.

Бізнес. Тлумачний словник. - М.: "ИНФРА-М", Видавництво "Всесвіт". Грехем Бетс, Баррі Брайндлі, С. Вільямс та ін. Загальна редакція: д. Е. н. Осадча І. М.. 1998.