Податок Квотатівний

податок, де ставки розраховуються у відсотках до одиниці оподаткування доходу або майна в грошовому вираженні.

Словник бізнес-термінів. Академік. ру. 2001.