TCP / IP

- скор. від transmission Control Protocol / Internet Protocol
- протокол управління передачею / протокол Internet, стек протоколів Internet (для використання в сімействі мереж Internet і для об'єднання неоднорідних мереж

Словник бізнес-т