ТЕХНОЛОГІЧНІ ЗМІНИ

(technological change) Збільшення обсягу випуску продукції в результаті впровадження автоматизованих і комп'ютеризованих методів виробництва. Крім зростання випуску продукції технологічні зміни можуть викликати зміну співвідношення капіталу і праці на підприємстві. Якщо результатом технологічних змін стає скорочення чисельності працюючих, в галузі або регіоні може виникнути технологічне безробіття (technological unemployment).

Бізнес. Тлумачний словник. - М.: "ИНФРА-М", Видавництво "Всесвіт". Грехем Бетс, Баррі Брайндлі, С. Вільямс та ін. Загальна редакція: д. Е. н. Осадча І. М.. 1998.