Договір Про відрахування прибутку

договір, за яким АТ зобов'язується переводити іншої компанії весь отриманий прибуток, а компанія бере на себе зобов'язання покрити будь-річний дефіцит, що виник у АТ протягом дії договору. Для укладення такого договору необхідне рішення загальних зборів акціонерів. Договір укладається в письмовій формі.

Словник бізнес-термінів. Академік. ру. 2001.