Коефіцієнт Трудомісткості

коефіцієнт, що характеризує витрати праці на одиницю продукції.

Словник бізнес-термінів. Академік. ру. 2001.