Коефіцієнт Фондової Капіталізації

коефіцієнт, що характеризує надійність банку. Розраховується як відношення власних ресурсів банку до засобів, внесених засновниками.

Словник бізнес-термінів. Академік. ру. 2001.