КОНЦЕПЦІЯ МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Підхід, на основі якого комерційні організації ведуть свою маркетингову діяльність. Розрізняють п'ять основних підходів, що відповідають різним періодам (американської) економіки:
-1- концепція вдосконалення виробництва;
-2- концепція вдосконалення товару;
-3- концепція інтенсифікації комерційних зусиль;
-4- концепція маркетингу; і
-5- концепція соціально-етичного маркетингу

Словник бізнес-термінів. Академік. ру. 2001.