Концепція постіндустріального суспільства

економіко-соціологічна концепція, яка пояснює процеси, що відбуваються в сучасному світі. Найбільшу популярність придбала концепція постіндустріального суспільства Д. Белла. Він припускав, що суспільство розвивається по декількох осях. По осі галузевої структури перехід від індустріального до постіндустріального суспільства характеризується переходом від домінування промисловості до домінування сфери послуг; по осі економічної влади - від панування власників до панування носіїв знань і професійних умінь; по осі науки - від панування прикладних наук до переваги теоретичних і т. д. При цьому Белл не розглядає чітку систему співвідношень між осями, обмежуючись твердженням, що чільної залишається політична структура суспільства.

Словник бізнес-термінів. Академік. ру. 2001.