Контрольний пакет Акцій

(controlling interest) Пакет акцій компанії, який дає його власнику можливість контролювати компанію. Зазвичай для того, щоб отримати контроль над компанією, акціонеру досить мати або контролювати більше половини всіх голосуючих акцій. Однак на практиці акціонер може контролювати компанію, маючи менше половини її акцій, якщо йому не належать і не перебувають під його контролем акції розпорошені серед великої кількості людей. Згідно із законом, директор вважається власником контрольного пакета акцій компанії, якщо йому одному або спільно з його дружиною, неповнолітніми дітьми та його участю у трасти будь-якого типу належить більше 20% голосуючих акцій цієї компанії або компанії, яка контролює дану компанію.

Бізнес. Тлумачний словник. - М.: "ИНФРА-М", Видавництво "Всесвіт". Грехем Бетс, Баррі Брайндлі, С. Вільямс та ін. Загальна редакція: д. Е. н. Осадча І. М.. 1998.