Метод Кривий Лоренца

графічний метод розрахунку розподілу доходів у суспільстві (крива Лоренца) являє собою криву в системі координат. По осі ординат представлена ​​частка доходу у відсотках від загальної суми, а по осі абсцис - частка сімей у відсотках від загального їх числа. Графік являє собою замкнуту криву, що нагадує лук. Простір усередині кривої є абсолютна рівність доходів сімей. Чим сильніше натягнута тятива лука Лоренца, тим більша нерівність сімей за рівнем доходів.

Словник бізнес-термінів. Академік. ру. 2001.