Коефіцієнт Швидкої Ліквідності

фінансовий коефіцієнт, що характеризує здатність компанії, фірми достроково погасити короткострокову кредиторську заборгованість. Розраховується як відношення грошових коштів і ліквідних цінних паперів, активів до суми короткострокових зобов'язань.

Словник бізнес-термінів. Академік. ру. 2001.