Показник економічної доданої вартості

- різниця між чистою операційним прибутком після оподаткування (net operating profit after taxes, NOPAT) і витрат на капітал (capital charges).

Словник бізнес-термінів. Академік. ру. 2001.