На внутрішній ставка прибутковості портфеля

Ставка прибутковості, яка підраховується спочатку шляхом визначення грошових потоків за всіма зобов'язаннями в інвестиційному портфелі, а потім шляхом обчислення ставки відсотка, яка встановлює поточну вартість грошових потоків дорівнює ринковій вартості портфеля

Словник б знесено-термінів. Академік. ру. 2001.