Крива Лоренца

(Lorenz curve) Крива на графіку, що відображає ступінь розподілу серед населення будь-якої змінної, зазвичай доходів або багатства . Вона будується шляхом нанесення показників сумарного відсотка населення (наприклад, сімей) і сумарного відсотка, наприклад доходу, починаючи від найнижчого і закінчуючи максимально високим. Повний рівність буде представлено прямий, яка йде між осями під кутом в 45 °. Ступінь відхилення від 45 ° представляє ступінь нерівності в розподілі доходів. Масштаби цієї нерівності визначаються за допомогою коефіцієнта Джині (Gini coefficient), який являє собою відношення площі між реальною кривою і лінією, що йде під кутом в 45 °, до площі, що знаходиться під лінією, що йде під кутом в 45 °.

Бізнес. Тлумачний словник. - М.: "ИНФРА-М", Видавництво "Всесвіт". Грехем Бетс, Баррі Брайндлі, С. Вільямс та ін. Загальна редакція: д. Е. н. Осадча І. М.. 1998.