Органи Управління Акціонерним Товариством

загальні збори акціонерів АТ, наглядова рада АТ, правління, голова правління, ревізійна комісія.

Словник бізнес-термінів. Академік. ру. 2001.