Об'єкт Оподаткування Єдиним Податком Організацій

А. Сукупний дохід, отриманий за звітний період.
Б. Валова виручка, отримана за звітний період.

Словник бізнес-термінів. Академік. ру. 2001.