Алгоритм Ціна-Час

англ. price-time algorithm
спосіб укладання угод на ринку цінних паперів або біржі, коли розпорядження на вчинення правочину дається при найкращому співвідношенні цін покупки і продажу. З пропозицій з однаковим рівнем цін угоди укладаються за пропозиціями, що надійшли раніше.

Словник бізнес-термінів. Академік. ру. 2001.