Коефіцієнт Перевищення Заборгованості

відношення вартості власного капіталу до заборгованості.

Словник бізнес-термінів. Академік. ру. 2001.