Обсяг Страховий Відповідальності

А. Перелік подій, передбачених договором страхування, при настанні яких страховик проводить виплату страхувальникові за рахунок коштів страхового фонду.
Б. Страхова сума за договором страхування.

Словник бізнес-термінів. Академік. ру. 2001.