РАДЯНСЬКА ВЛАДА

повновладдя трудящих міста і села в особі Рад, які є органами державної. влади в СРСР. Сутність С. в. , Як визначив її в своїй промові "Що таке Радянська влада?" В. І. Ленін, полягає в тому, "... що тільки робочі, тільки трудящі селяни, виключаючи експлуататорів, складають масові організації - Ради, і цим Радам передається вся державна влада» (Полн. Собр. Соч., 5 видавництво., Т . 38, с. 238 (т. 29, с. 224)). Ідея створення С. в. була висунута Леніним. Розвиваючи марксистську теорію гос-ва і соціалістичної. революції з урахуванням досвіду Паризької Комуни 1871 і нового досвіду рус. революцій 1905-07 і Лютневої 1917 року, Ленін в Квітневих тезах і ін. роботах 1917 прийшов до висновку, що створені творчістю революц. класів Росії Ради робітничих, солдатських і хрест. депутатів представляють собою новий, вищий в порівнянні з парламентською демократичних. республікою тип держави, що соціалістична. республіка Рад буде найкращою формою диктатури пролетаріату в умовах Росії. В. І. Ленін розробив програму і визначив основні принципи організації та діяльності С. в. В результаті перемоги Окт. революції Ради стали в Росії політичне життя. основою першого в світі соціалістичної. гос-ва. У своїх роботах ( "Чорновий нарис проекту програми партії", "Чергові завдання Радянської влади", "Про демократизм і соціалістичний характер Радянської влади", "Пролетарська революція і ренегат Каутський", "Тези та доповідь про буржуазну демократію і диктатуру пролетаріату" і ін .) Ленін показав корінна відмінність С. в. від бурж. -демократіч. форми гос-ва, визначив її характерні риси, розкрив нерозривний зв'язок з трудящими масами і керівну роль Комуністичної. партії в її системі, закономірності та етапи розвитку Рад. соціалістичної. гос-ва і умови його відмирання. Конституція РРФСР 1918 законодавчо закріпила С. в. як єдину побудовану за принципом демократичного. централізму систему органів держ. влади, що обираються самими трудящими. Будучи наймасовішими, найбільш демократичних. і безпосередніми організаціями всіх трудящих, Поради представляють собою зразок держ. органів, к-які не тільки приймають рішення, але і проводять їх в життя. Це забезпечує Радам повноту повноважень у всіх областях держ. , Госп. , Культурної і суспільно-політичне життя. діяльності. Непорушну основу С. в. складають союз робітничого класу і селянства і братерська дружба народів СРСР. С. в. виникла як гос-во диктатури пролетаріату і в перехідний від капіталізму до соціалізму період була владою трудящого більшості. В умовах повної і остаточної перемоги соціалізму в СРСР на новому, сучасному етапі С. в. виражає волю і інтереси всього народу, уособлює його єдність. Див. Поради, Диктатура пролетаріату. Літ. : Ленін В. І., Держава і революція, Полн. зібр. соч. , 5 видавництво. , Т. 33 (т. 25); його ж, Загрозлива катастрофа і як з нею боротися, там же, т. 34 (т. 25); його ж, Один з корінних питань революції, там же (т. 25); його ж, Завдання революції, там же (т. 26); його ж, втримають більшовики державну владу? , Там же (т. 26); його ж, Чорновий нарис проекту програми партії. (Сьомий екстрений з'їзд РКП (б)), там же, т. 36 (т. 27); його ж, Чергові завдання Радянської влади, там же (т.27); його ж, Про демократизм і соціалістичний характер Радянської влади, там же (т. 27); його ж, Пролетарська революція і ренегат Каутський, там же, т. 37 (т. 28); його ж там же, т. 31, с. 115, 162-63 (т. 24, с. 4-5, 47-48), т. 37, с. 491-509 (т. 28, с. 435-51), т. 38, с. 238 (т. 29, с. 224-225); Програма КПРС (Прийнята xXII з'їздом КПРС), М ... 1968; Мат-ли XXII з'їзду КПРС, М., 1961; До 100-річчя від дня народження В. І. Леніна. Тези ЦК КПРС, М., 1970; Миколаїв В. В., Ленін про Радянський гос-ве, М., 1960; його ж, Радянська соціалістична держава, М ... 1968; Лашин А. Г., Виникнення і розвиток форм соціалістичного гос-ва, М., 1965; Коток В. Ф., Радянська представницька система, М., 1963; Лепешкин А. І., Поради - влада трудящих. 1917-1936, М., 1966; його ж, Поради - влада народу. 1936-1967, М., 1967; Денисов А. І., Радянська держава, М., 1967; Поради за 50 років, М., 1967. М. П. Ірошніков. Ленінград.

Радянська історична енциклопедія. - М.: Радянська енциклопедія. Під ред. Е. М. Жукова. 1973-1982.