Відомість Зворотний

підсумкова відомість, яка складається в кінці місяця на підставі даних рахунків про залишки на початок і кінець місяця і узагальнює ці дані за місяць. В ВО. на кожен рахунок синтетичного обліку заводиться окремий рядок, в якій вказують початкове сальдо, обороти і кінцеве сальдо за цим рахунком. Підсумки В. о. по рахунках аналітичного обліку повинні звірятися з даними відповідного синтетичного рахунку.

Словник бізнес-термінів. Академік. ру. 2001.