Запасоемкость

коефіцієнт, що розраховується як відношення величини запасів товарно-матеріальних цінностей до обсягу реалізації продукції, робіт і послуг. У торгівлі З. розраховується як відношення запасів на кінець розрахункового періоду до чистого товарообороту за період.

Словник бізнес-термінів. Академік. ру. 2001.