Договір Зберігання Речей В Ломбарді

договір між фізичною особою, що здають річ на зберігання (поклажодавцем), і ломбардом, які приймають цю річ. Укладення договору засвідчується видачею ломбардом квитанції. Якщо річ, здана на зберігання в ломбард, не затребувана в обумовлений договором з ломбардом термін, ломбард зобов'язаний зберігати її протягом двох місяців з справлянням за це плати, передбаченої договором зберігання. Після закінчення цього терміну незатребувана річ може бути продана ломбардом. Із суми, вирученої від продажу незатребуваною речі, погашаються плата за її зберігання та інші належні ломбарду платежі. Залишок суми повертається ломбардом поклажодавцеві.

Словник бізнес-термінів. Академік. ру. 2001.