ТЕОРІЯ ПОЗИЧКОВИХ ФОНДІВ

(loanable-funds theory) Теорія, згідно з якою процентні ставки повинні підніматися або падати до тих пір, поки обсяг грошей, які позичальники бажають отримати в кредит, не збіжиться точно з обсягами фондів, які кредитори хочуть в цей період запропонувати борг. Вперше сформульовані Д. X. Робертсоном (1890-1963), ці положення ґрунтуються на теорії природної норми відсотка (interest). В останні роки теорія переваги ліквідності (liquidity-preference theory) Дж. M. Кейнса поступилася місцем теорії позичкових фондів.

Бізнес. Тлумачний словник. - М.: "ИНФРА-М", Видавництво "Всесвіт". Грехем Бетс, Баррі Брайндлі, С. Вільямс та ін. Загальна редакція: д. Е. н. Осадча І. М.. 1998.