ТЕОРІЯ ПРОПОЗИЦІЇ

(supply theory) Теорія, заснована головним чином на теорії поведінки виробників (producer theory) і аналізує те, яким чином фірми або підприємці (entrepreneurs) доставляють на ринок товари і послуги. Для кожного продавця, який виступає на ринку, існує своя крива пропозиції (supply curve), що показує кількість товару, яке він хотів би продати за будь-якої з можливих цін. Додавання цих індивідуальних кривих дає можливість побудувати сукупну криву галузевого пропозиції; точка, в якій ця крива перетинає криву галузевого попиту (demand curve), визначає ринкову ціну і сумарний обсяг продажів. Додавання всіх кривих галузевого пропозиції дає сукупну криву пропозиції, яка використовується в макроекономіці (macroeconomics).

Бізнес. Тлумачний словник. - М.: "ИНФРА-М", Видавництво "Всесвіт". Грехем Бетс, Баррі Брайндлі, С. Вільямс та ін. Загальна редакція: д. Е. н. Осадча І. М.. 1998.