ТЕОРІЯ ПЕРЕВАГИ ЛІКВІДНОСТІ

(liquidity-preference theory) Теорія, що зв'язує прагнення людей зберігати гроші з різними мотивами, зокрема з попитом на гроші для угод (transactions demand), попитом на гроші для непередбачених цілей (precautionary demand) і попитом на гроші для спекулятивних цілей (speculative demand). Ця теорія, вперше введена Дж. М. Кейнсом, послужила основою для багатьох висновків, пов'язаних з поясненням періодичних спадів (recessions) і застоїв (depressions), що характеризуються вимушеної безробіттям (involuntary unemployment). Теорія переваги ліквідності відкидає теорію позичкових фондів (loanable-funds theory) і природну норму відсотка (interest). Вона також недооцінює роль процентної ставки в забезпеченні збалансованості нинішнього і майбутнього споживання ( cм.: тимчасове перевагу (time preference). В даний час вказане упущення розглядається як фундаментальна слабкість цієї теорії.

Бізнес. Тлумачний словник. - М.: "ИНФРА-М", Видавництво "Всесвіт". Грехем Бетс, Баррі Брайндлі, С. Вільямс та ін. Загальна редакція: д. е. н. Осадча І. М.. 1998.