ТЕОРІЯ ЦІН

(price theory) Теорія, яка на мікроекономічному рівні (microеconomic level) визначає вплив цін на споживчий попит і виробництво товарів фірмою. У більш широкому значенні вона пояснює загальний вплив цін на реалізацію. На макроекономічному рівні (macroeconomic level) теорія цін розглядає заробітну плату і процентну ставку як ціни специфічних товарів. Звідси випливає, що держава повинна брати до уваги ринкові фактори при розробці таких напрямків своєї економічної політики, як політика доходів (incomes policy) і грошово-кредитна політика (monetary policy).

Бізнес. Тлумачний словник. - М.: "ИНФРА-М", Видавництво "Всесвіт". Грехем Бетс, Баррі Брайндлі, С. Вільямс та ін. Загальна редакція: д. Е. н. Осадча І. М.. 1998.