Теорія має на увазі (прихований) КОНТРАКТУ

(implicit contract theory) Теорія, запропонована деякими економістами в 1970-і рр. , Згідно з якою договори про заробітну плату містять в собі елемент страхування трудящих. Фірма як би укладає контракт, який гарантує стабільну заробітну плату і зайнятість в обмін на більш низький середній рівень заробітків, що можна порівняти з преміями, які виплачуються страховим компаніям. Ця теорія пояснює, чому, навіть в періоди спаду, роботодавці намагаються не знижувати рівня заробітної плати, створюючи умови для вимушеного безробіття (involuntary unemployment). На жаль, пізніше з'ясувалося, що результатом прихованого контракту може бути як неповна зайнятість робочої сили, так і сверхзанятость. Проте ця теорія сприяла більш глибокому розумінню функціонування ринку праці.

Бізнес. Тлумачний словник. - М.: "ИНФРА-М", Видавництво "Всесвіт". Грехем Бетс, Баррі Брайндлі, С. Вільямс та ін. Загальна редакція: д. Е. н. Осадча І. М.. 1998.