ТЕОРІЯ УГОД

(bargaining theory) Теорія, яка аналізує економічні результати взаємодії окремих агентів ринку, здатних на нього впливати. В умовах досконалої конкуренції (perfect competition) жоден з агентів ринку не здатний чинити на нього вплив; однак на практиці в багатьох випадках окремі учасники ринку можуть певною мірою впливати на ціни, за якими вони продають і купують. Теорія угод може бути використана для визначення рівня заробітної плати ( cм.: двостороння монополія (bilateral monopoly), аналізу конкуренції між олигополистами і навіть для характеристики взаємин між урядом і електоратом. Новітня теорія угод застосовується головним чином в теорії ігор (game theory) для аналізу деяких проблем сучасного господарства. Див. також: рівновага Неша (Nash equilibrium); "грабіжницький" ціноутворення (predatory pricing); дилема в'язнів (prisoners 'dilemma); стратегічне поведінку (strategic behaviour).

Бізнес . Тлумачний сл варь. - М.: "ИНФРА-М", Видавництво "Всесвіт". Грехем Бетс, Баррі Брайндлі, С. Вільямс та ін. Загальна редакція: д. е. н. Осадча І. М.. 1998.