ТРЕТІЙ РИНОК

(third market) Ринок, сформований в січні 1987 р Лондонською фондовою біржею (London Stock Exchange), на якому ведеться торгівля акціями, що не відповідають вимогам ринку некотируваних цінних паперів (unlisted securities market) при Лондонській фондовій біржі або вимогам основного біржового ринку (market). Шляхом встановлення набагато менш суворих вимог до включення до котирувального листа (listing) фондова біржа спробувала привернути компанії, які раніше торгували своїми цінними паперами на нерегульованому позабіржовому ринку цінних паперів (over-the-counter market), який не підпадав під юрисдикцію Лондонській фондовій біржі. Однак у зв'язку з тим, що на цьому ринку недоступна докладна інформація про компанії, інвестиції на "третьому" ринку набагато більш ризиковані в порівнянні з інвестиціями на основних ринках.

Бізнес. Тлумачний словник. - М.: "ИНФРА-М", Видавництво "Всесвіт". Грехем Бетс, Баррі Брайндлі, С. Вільямс та ін. Загальна редакція: д. Е. н. Осадча І. М.. 1998.