ТИМЧАСОВО УЗГОДЖЕНИЙ ВИКИД

Ліміт викиду шкідливого (забруднюючої) речовин в атмосферне повітря, який встановлюється для діючих стаціонарних джерел викидів з урахуванням якості атмосферного повітря і соціально-економічних умов розвитку відповідної території з метою поетапного достижени встановленого гранично допустимого викиду

Словник бізнес-термінів. Академік. ру. 2001.