Таймшит

від англ. time-sheet
Документ обліку часу стоянки судна під вантажними операціями. Завіряється адміністрацією судна і представниками відправника і одержувача. Таймшит підтверджує використання сталійного часу і є підставою для розрахунку демереджа або диспача (диспаша)

Словник бізнес-термінів. Академік. ру. 2001.