ТОРГОВИЙ БАЛАНС

(balance of trade) Звітність, що відображає результати участі країни в міжнародній торгівлі. Торговий баланс є складовою частиною платіжного балансу (balance of payments), входячи в поточний рахунок (current account). Він складається з "видимих" статей (visibles), які відображають імпорт і експорт матеріальних товарів, і "невидимого" балансу (invisible balance) - надходжень і витрат від таких послуг, як страхування, фінансові послуги, фрахт і туризм.

Бізнес. Тлумачний словник. - М.: "ИНФРА-М", Видавництво "Всесвіт". Грехем Бетс, Баррі Брайндлі, С. Вільямс та ін. Загальна редакція: д. Е. н. Осадча І. М.. 1998.