ТОРГОВЕЛЬНЕ УГОДА

(trade agreement) торгова угода між двома (двостороннє комерційна угода (bilateral trade agreement) або декількома (багатостороннє торговельну угоду (multilateral trade agreement) країнами.

Бізнес. Тлумачний словник. - М .: "ИНФРА-М", Видавництво "Всесвіт". Грехем Бетс, Баррі Брайндлі, С. Вільямс та ін. Загальна редакція: д. е. н. Осадча І. М.. 1998.