ТРАДИЦІЙНИЙ ПОРЯДОК ТОРГІВЛІ

(custom of the trade) Практика здійснення торгових операцій з тим чи іншим товаром, яка склалася протягом тривалого періоду часу і якою слідують всі, хто зайнятий в торгівлі даним товаром. Така ситуація торгова практика може впливати на інтерпретацію умов контракту, а суди, як правило, беруть до уваги сталий порядок торгівлі при вирішенні спорів з приводу інтерпретації умов контрактів.

Бізнес. Тлумачний словник. - М.: "ИНФРА-М", Видавництво "Всесвіт". Грехем Бетс, Баррі Брайндлі, С. Вільямс та ін. Загальна редакція: д. Е. н. Осадча І. М.. 1998.