Передача Вексельного Права Вимоги У Застава

передача вексельного права вимоги в заставу його володарем іншій особі здійснюється шляхом подання заставодавцем реєстроутримувачу заяви про таке заставі із зазначенням особи заставодержателя. Відомості про заставу вексельного права вимоги підлягають внесенню реєстроутримувачем до реєстру в обов'язковому порядку. Реестродержатель несе перед заставодавцем і заставодержателем вексельного права вимоги повну майнову відповідальність за збитки, викликані невиконанням зазначеного обов'язку. Після виконання забезпеченого заставою вексельного права вимоги реестродержатель вносить до реєстру відомості про припинення застави на підставі наданого йому заставодавцем і заставодержателем спільної заяви про припинення застави.

Словник бізнес-термінів. Академік. ру. 2001.