Передача Основних Засобів Безоплатна

передача основних засобів однією компанією іншої без оплати. Передача оформляється актом приймання-передачі основних засобів. Списання з балансу переданих основних засобів проводиться на підставі акту прийому-передачі та письмового повідомлення (авізо) цього підприємства про оприбуткування прийнятих об'єктів.

Словник бізнес-термінів. Академік. ру. 2001.