ТРАНСФЕРТ ТЕХНОЛОГІЙ

трансферт - від фр. "Transfert"; або трансфер - від лат. "transferre"
Рух технології з використанням будь-яких інформаційних каналів від одного її індивідуального або колективного носія до іншого. Трансферт технологій є важливим засобом здійснення інноваційного процесу, інструментом комерціалізації технологій.

Словник бізнес-термінів. Академік. ру. 2001.