Переклад За Медичним Показанням

переведення на іншу роботу в тій же організації за станом здоров'я працівника, що перешкоджає, відповідно до медичного висновку, виконанню колишньої роботи. Переклад за медичними показаннями може бути тимчасовим або постійним і допускається за ініціативою медичних органів або самого працівника. Працівників, які потребують за станом здоров'я надання легшої роботи, адміністрація організації зобов'язана перевести за їх згодою на таку роботу відповідно до медичного висновку тимчасово або без обмеження строку (ст. 155 КЗпП). При переведенні за станом здоров'я на легшу нижчеоплачувану роботу за працівниками зберігається попередній середній заробіток протягом 2 тижнів з дня переведення. Працівникам, тимчасово переведеним на іншу менш оплачувану роботу в зв'язку з захворюванням на туберкульоз або професійним захворюванням, видається за весь час перекладу, але не більше ніж за 2 місяці, допомога по тимчасовій непрацездатності в такому розмірі, щоб разом із заробітком по новій роботі воно не перевищувало повного фактичного заробітку за попередньою роботою. Якщо інша робота не була надана адміністрацією в термін, зазначений у листку непрацездатності, то за пропущені внаслідок цього дні посібник виплачується на загальних підставах.Працівникам, тимчасово переведеним на нижчеоплачувану роботу у зв'язку з каліцтвом або іншим ушкодженням здоров'я, пов'язаним з роботою, організація, відповідальна за ушкодження здоров'я, виплачує різницю між колишнім заробітком і заробітком по новій роботі. Така різниця виплачується до відновлення працездатності або встановлення стійкої втрати працездатності або інвалідності (ст. 156 КЗпП). Вагітні жінки відповідно до медичного висновку переводяться на іншу роботу, яка є легшою і виключає вплив несприятливих виробничих факторів, із збереженням середнього заробітку за попередньою роботою. До вирішення питання про надання вагітній жінці іншої, яка є легшою і виключає вплив несприятливих виробничих факторів роботи вона підлягає звільненню від роботи з збереження середнього заробітку за всі пропущені внаслідок цього робочі дні за рахунок коштів організації (ст. 164 КЗпП). Законодавством можуть передбачатися й інші випадки збереження попереднього середнього заробітку або виплати допомоги по державному соціальному страхуванню при переведенні працівника за станом здоров'я на легшу нижчеоплачувану роботу. ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

Словник бізнес-термінів. Академік. ру. 2001.