Звернення Грошове

рух грошей в готівковій та безготівковій формах. О. д. Забезпечує оборот товарів, всі платежі і розрахунки в нетоварной формі. Кількість грошей, необхідна для О. д., Визначається як сума вартостей товарів і послуг, збільшена на суму платежів за настали зобов'язаннями і зменшена на суму цін товарів, проданих у кредит. Це кількість грошей повинна відповідати кількості грошей в обігу, поділене на кількість оборотів грошової одиниці.

Словник бізнес-термінів. Академік. ру. 2001.