Тріангуляції

тріангуляції

(Triangulation) - найбільш точний прийом визначення взаємного розташування точок на земній поверхні. При Т. вибираються на відкритих і піднесених місцях опорні пункти і закріплюються будівництвом спеціальних знаків. Сторони між знаками утворюють мережу (тригонометричну мережу). В. ланцюга трикутників вимірюють безпосередньо одну з сторін одного з трикутників (базис) і всі кути у всій мережі, а потім шляхом обчислень знаходять інші сторони всіх трикутників. Одночасно визначають взаємне перевищення опорних точок.

Самойлов К. І. Морський словник. - М.-Л. : Державне Військово-морське Видавництво НКВМФ Союзу РСР, 1941

.