Договір довірчого управління Майном

договір, за яким одна сторона передає іншій стороні на певний строк майно в довірче управління, а інша сторона зобов'язується здійснювати управління цим майном. У договорі вказуються: склад переданого в управління майна, найменування юридичної особи або ім'я громадянина, в чиїх інтересах проводиться управління майном, розмір винагороди за управління, якщо таке передбачається, термін дії договору. Договір повинен бути укладений у письмовій формі.

Словник бізнес-термінів. Академік. ру. 2001.