Тьютор

В умовах дистанційного навчання в Інтернет-середовищі: викладач-консультант, наставник, радник; куратор інформаційного обміну, заснованого на ресурсах мережі, створеної в освітніх цілях; організовує ефективне вивчення курсу, проводить очні та заочні семінари та консультує студентів, перевіряє і коментує письмові завдання. Завданням тьютора є також проведення очних групових тьюторіалов (семінарів) для коригування процесу самостійних занять, освоєння ефективних методів роботи і обміну досвідом; на тьюторіалах широко застосовуються активні методи навчання: групові дискусії, ділові ігри, тренінги, мозковий штурм (англ. tutor)

Словник бізнес-термінів. Академік. ру. 2001.