ВИДИ СТРАХУВАННЯ

Форма страхування однорідних об'єктів від характерних саме для них небезпек, ризиків. Висловлює конкретні інтереси страхувальників, пов'язані зі страховим захистом даних об'єктів. Кожен вид страхування зазвичай вимагає побудови відповідної системи тарифних ставок, в яких закладається математична ймовірність збитку. Оскільки всі зміни в умовах конкретного виду страхування передбачаються в тарифах, у світовій страховій практиці вид страхування часто називають також тарифом, маючи на увазі страхування на умовах, врахованих в даному тарифі. У практиці страхової роботи видом страхування іноді неправильно називають деякі предметні напрямки страхування, наприклад страхування майна підприємств або страхування життя, оскільки так зручніше проводити планування і облік надходження страхових платежів. Вид страхування проявляється в повному обсязі при виплаті страхового відшкодування і страхових сум, так як виплата найбільш точно відповідає його суті, наприклад: страхування сільськогосподарських культур, страхування будівель від стихії. В ліцензії, яка видається страховику, вказуються передбачені класифікацією наступні види страхування:
1) страхування життя на випадок смерті, дожиття до певного віку або строку або настання іншої події;
2) пенсійне страхування;
3) страхування життя з умовою періодичних страхових виплат (ренти, ануїтетів) і (або) за участю страхувальника в інвестиційному доході страховика;
4) страхування від нещасних випадків і хвороб;
5) медичне страхування;
6) страхування засобів наземного транспорту (за винятком засобів залізничного транспорту);
7) страхування засобів залізничного транспорту;
8) страхування засобів повітряного транспорту;
9) страхування засобів водного транспорту;
10) страхування вантажів;
11) сільськогосподарське страхування (страхування врожаю, сільськогосподарських культур, багаторічних насаджень, тварин);
12) страхування майна юридичних осіб, за винятком транспортних засобів і сільськогосподарського страхування;
13) страхування майна громадян, за винятком транспортних засобів;
14) страхування цивільної відповідальності власників автотранспортних засобів;
15) страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів повітряного транспорту;
16) страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів водного транспорту;
17) страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів залізничного транспорту;
18) страхування цивільної відповідальності організацій, що експлуатують небезпечні об'єкти;
19) страхування цивільної відповідальності за заподіяння шкоди внаслідок недоліків товарів, робіт, послуг;
20) страхування цивільної відповідальності за заподіяння шкоди третім особам;
21) страхування цивільної відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов'язань за договором;
22) страхування підприємницьких ризиків;
23) страхування фінансових ризиків

Словник бізнес-термінів.Академік. ру. 2001.